Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  UWr (stary portal)  |  Biblioteka Uniwersytecka |  WNHiP

KONFERENCJE PLANOWANE


dodano: 17.02.2017

Konferencje zakończone


FUMA XIII

Trzynasta już międzynarodowa konferencja Forum Urbes Medii Aevi (FUMA), pt. Bricks and buildings ceramics in medieval and modern urban architecture of Central Europe, poświęcona była cegle i budowlom ceglanym. Historycy architektury i archeolodzy - badacze średniowiecznych miast z Czech, Polski, Słowacji, Rosji i Węgier spotkali się w dniach 22-24 września 2014 r. we wrocławskim Arsenale. Było to pierwsze spotkanie uczestników FUMY w Polsce (dotąd 10 spotkań obyło się w Czechach i 2 w Austrii). Wystąpienia i dyskusje (w języku angielskim, czeskim i polskim) dotyczyły średniowiecznej i nowożytnej architektury ceglanej w Europie Środkowej, jej pochodzenia, rozprzestrzeniania się, warsztatów budowlanych, stosowania detali architektonicznych. Uczestnicy konferencji mieli także okazję zwiedzić wrocławski Rynek, obejrzeć relikty zamku na Ostrowie Tumskim, a - w trakcie objazdu - także zabytki Świdnicy, zamki w Bolkowie i w Legnicy.

Organizatorami konferencji były: ARCHAIA Brno, Muzeum Historyczne Budapesztu (Budapest Történeti Múzeum), Muzeum Miejskie Wrocławia, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Urząd ds. Zabytków Republiki Słowacji (Pamiatkový úrad Slovenskej republiki). Wsparcia finansowego w organizacji konferencji udzieliła Fundacja Wyszehradzka (Visegrad Fund).

Galeria

zdjęcia wykonał Tomasz Gąsior (Muzuem Miejskie Wrocławia)


dodano: 28.09.2014

Sympozjum międzynarodowe 9-11 września 2013

Najnowsze wyniki badań amerykanistycznych

Strona informacyjna Sympozjum

dodano: 20.02.2013

XVIII Śląskie Sympozjum Archeologiczne / The 18th SILESIAN ARCHAEOLOGICAL SYMPOSIUM

Śląsk i Europa od pradziejów do współczesności / From Prehistory to Modern Period. Archaeology of Silesia and Central Europe

Kamień Śląski, 15-18 maja 2013 / May 15-18 2013

  • zaproszenie [ pdf ] / invitation [ pdf ]
  • formularz [ doc ] / registration form [ doc ]
dodano: 16.02.2013

Zaproszenie [więcej]
Invitation [more]

Zgłoszenie uczestnictwa [więcej]
Registration form [more]

dodano: 18.11.2012

Ogólnopolska studencka konferencja naukowa

Zaproszenie [więcej]

dodano: 22.02.2013

Program konferencji [więcej]
Conference program [more]

Zaproszenie [więcej]
Invitation [more]

Zgłoszenie uczestnictwa [więcej]
Registration form [more]

dodano: 2.12.2012


7th Meeting of the Worked Bone Research Group

Wrocław, Poland
7 - 11 September, 2009

More: [ www.wbrg-wroclaw.com ]

XVI Śląskie Spotkania Archeologiczne / The 16th SILESIAN ARCHAEOLOGICAL MEETINGS

Śląsk i sąsiedzi od pradziejów do nowożytności / Silesia and its neighbours from prehistory to the Post-Medieval Period

Karłów, 27-30. maja 2009 roku / May 27-30 2009
Program konferencji [ pdf ]

zaproszenie [ doc ] / invitation [ doc ] / pozvání [ doc ]

formularz [ doc ] / registration form [ doc ] / formulář [ doc ]

"Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej"
"Straße, Platz und Friedhof in dem öffentlichen Raum der mittelalterlichen und neuzeitlichen Stadt Mitteleuropas"

WROCŁAW, 4-6.12.2008.
[ więcej informacji / mehr ]

III Trójkąt Doktorancki / III Doktorandendreieck / III Doktorantský trojúhelník

[ więcej ]

II Trójkąt Doktorancki / II Doktorandendreieck / II Doktorantský trojúhelník

[ więcej ]

XV Śląskie Spotkania Archeologiczne

Archeologia regionów przygranicznych w Europie Środkowej

Program konferencji [ pdf 188KB ]

Middle Paleolithic Human Activity and Paleoecology, Wrocław 2006

[ więcej ]

I Trójkąt Doktorancki / I Doktorandendreieck / I Doktorantský trojúhelník

[ więcej ]

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka