Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  UWr (stary portal)  |  Biblioteka Uniwersytecka |  WNHiP
Studia

STUDIA

I stopnia
II stopnia
III stopnia

Studia I stopnia (licencjackie)

Program studiów obowiązujący od roku akad. 2013/2014:
 • Studia licencjackie dzienne [ pdf ] (dodano 1.07.2013)
 • Zajęcia z W-F (informacje oraz zapisy na stronie: [ www.zapisy.uni.wroc.pl ] (dodano 23.09.2013); zarządzenie Rektora nr 47/2013
 • Języki obce (informacje oraz zapisy na stronie: [ www.spnjo.uni.wroc.pl ] (dodano 23.09.2013); zarządzenia Rektora nr 44/2013 i nr 98/2013
 • Nauki pokrewne archeologii więcej (dodano 2.07.2014);

 • Program studiów obowiązujący od roku akad. 2011/2012: Studia licencjackie dzienne [ pdf ]

  Zarządzenie Nr 122/2014 Rektora UWr wprowadzenia Procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) [ pdf ]

  Wykaz przedmiotów: [ pdf ], (dodano: 23.09.2015)

  Program nr 002 2015: [ pdf ], (dodano: 23.09.2015)

  Harmonogram zajęć w sem. letnim 2016/2017:

  • Studia 3-letnie licencjackie stacjonarne (dzienne) 1 rok: [ pdf ], (dodano: 9.02.2017, zmieniono: 6.04.2017)
  • Studia 3-letnie licencjackie stacjonarne (dzienne) 2 rok: [ pdf ], (dodano: 9.02.2017)
  • Studia 3-letnie licencjackie stacjonarne (dzienne) 3 rok: [ pdf ], (dodano: 9.02.2017)

  Konwersatoria Specjalistyczne - 2016/2017 - harmonogram (dodano: 9.02.2017)

  Metodyka badań wykopaliskowych harmonogram (dodano: 11.04.2017)

  Sekretariat dydaktyczny Instytutu Archeologii

  Studia II stopnia (magisterskie)

 • Program studiów obowiązujący od roku akad. 2013/2014 [ pdf ] (dodano 1.7.2013)
 • Zajęcia z W-F (informację oraz zapisy na stronie: [ www.zapisy.uni.wroc.pl ] (dodano 23.09.2013); zarządzenie Rektora nr 47/2013
 • Języki obce (informację oraz zapisy na stronie: [ www.spnjo.uni.wroc.pl ] (dodano 23.09.2013); zarządzenia Rektora nr 44/2013 i nr 98/2013
 • Program studiów obowiązujący od roku akad. 2013/2014 (dla absolwentów kierunków innych niż archeologia) [ pdf ] (dodano 1.7.2013)
 • Program studiów obowiązujący od roku akad. 2011/2012 [ pdf ]
 • Zarządzenie Nr 122/2014 Rektora UWr wprowadzenia Procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) [ pdf ]

  Wykaz przedmiotów: [ pdf ], (dodano: 23.09.2015)

  Program nr 002 2015: [ pdf ], (dodano: 23.09.2015)

  Harmonogram zajęć w sem. letnim 2016/2017:

  • Studia 2-letnie magisterskie 1 rok: [ pdf ]; (dodano: 9.02.2017)
  • Studia 2-letnie magisterskie 2 rok: [ pdf ]; (dodano: 9.02.2017)

  Wykłady Specjalizacyjne -

  Konwersatoria Specjalistyczne - 2016/2017 - harmonogram (dodano: 9.02.2017)

  UWAGA - HARMONOGRAM WYKŁADÓW SPECJALIZACYJNYCH I KONWERSATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH MOŻE ULEC MODYFIKACJOM - W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY SŁUCHACZY ZAPISANYCH DO GRUP

  Metodyka badań wykopaliskowych harmonogram (dodano: 11.04.2017)

 • Specjalności [ więcej ]

 • Sekretariat dydaktycznyInstytutu Archeologii

  Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze

  Kierownik Studiów: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
  Instytut Archeologii, ul. Szewska 48, pok. 309
  telefon: 071-37-52-956

  Bieżące informacje, programy i harmonogramy zajęć, zasady wszczęcia przewodu doktorskiego, zasady rekrutacji i przyznawania stypendiów oraz dokumenty do pobrania znajduj. się na stronie internetowej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.


  Konsultacje semestr letni 2016/17

  Program MOST - 2016/17

  Sylabusy

  Rekrutacja

  System ECTS

  Erasmus+

  Koło Naukowe Studentów Archeologii

  Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

  Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka