Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  WNHiP

Wratislavia Antiqua


Jakub Sawicki
ŚREDNIOWIECZNE ŚWIECKIE ODZNAKI W POLSCE NA TLE EUROPEJSKIM
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 20
Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-61416-17-3; [spis treści ]; zawartość [do pobrania ]

Jerzy Piekalski
PRAGUE, WROCŁAW AND KRAKOW: PUBLIC AND PRIVATE SPACE AT THE TIME OF THE MEDIEVAL TRANSITION
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 19
Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-61416-13-5; [spis treści ]; zawartość [do pobrania ]

Lech Marek (red)
WEAPONS BRING PEACE?
WARFARE IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN EUROPE

WRATISLAVIA ANTIQUA t. 18
Rok wydania: 2013
ISBN 978-83-61416-96-8; [spis treści ]; zawartość [do pobrania ]

red. Aleksandra Pankiewicz
Nowożytny cmentarz przy kościele św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (1621-1670)
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 17
Rok wydania: 2012
ISBN 978-83-61416-88-3
[ spis treści ]

red. Monika Michnik, Jerzy Piekalski
Archeology of a Pre-Industrial Town in Silesia: Case Study Gliwice
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 16
Rok wydania: 2012
ISBN 978-83-61416-80-7
[ spis treści ]

Magdalena Wojcieszak
Nekropole średnowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 15
Rok wydania: 2012
ISBN 978-83-61416-68-5
[ spis treści ]

Paweł Cembrzyński
Zaopatrzenie w wodę i usuwanie nieczystości w miastach stref bałtyckiej i sudecko-karpackiej w XIII-XVI wieku
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 14
Rok wydania: 2011
ISBN 978-83-61416-60-9
[ spis treści ]

red. Stefan Krabath, Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski
Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i nowożytnego miasta Europy Środkowej
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 13
Rok wydania: 2011
ISBN 978-83-61416-52-4
[ spis treści ]

red. Krzysztof Wachowski
Średniowieczne i nowożytne nekropole Wrocławia. Cześć I
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 12
Rok wydania: 2010
ISBN 978-83-61416-48-7
[ spis treści ]

red. Jerzy Piekalski i Krzysztof Wachowski
Ulice średniowiecznego Wrocławia
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 11
Rok wydania: 2010
ISBN 978-83-61416-44-9
[ spis treści | summary ]

Lech Marek
Broń biała na Śląsku: XIV - XVI wiek.
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 10
Rok wydania: 2008
ISBN 978-83-921090-9-9
[ spis treści | summary ]

Paweł Konczewski
Działki miszczańskie w południowo-wschodniej części średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 9
Rok wydania: 2007
ISBN 978-83-921090-6-8
[ spis treści | Zusammenfassung ]

Krzysztof Wachowski (red.)
ŚLĄSK W CZASACH HENRYKA IV PRAWEGO
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 8
Rok wydania: 2005
ISBN 83-921090-3-1
[ spis treści | summary]

Jadwiga Biszkont
PÓŹNOŚREDNIOWIECZNE SZKLARSTWO NA ŚLĄSKU
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 7
Rok wydania: 2005
ISBN 83-921090-1-5
[ spis treści | summary ]

Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski (red.)
WROCŁAW NA PRZEŁOMIE ŚREDNIOWIECZA I CZASÓW NOWOŻYTNYCH : materialne przejawy życia codziennego.
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 6
Rok wydania: 2004
ISBN 83-915048-6-7
[ spis treści | deutsch | summary ]

Jerzy Piekalski (red.)
RYNEK WROCŁAWSKI W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH CZ. II
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 5
Rok wydania: 2002
ISBN 83-915048-5-9
[ spis treści | summary ]

Lech Leciejewicz (red.)
OD NEOLOTYCZNEGO OBOZOWISKA DO ŚREDNIOWIECZNEJ WSI : badania archeologiczne we Wrocławiu - Partynicach
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 4
Rok wydania: 2001
ISBN 83-910911-8-X
[ spis treści | summary ]

Cezary Buśko (red.)
RYNEK WROCŁAWSKI W ŚWIETLE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH CZ. I
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 3
Rok wydania: 2001
ISBN 83-915048-1-6
[ spis treści | summary ]

Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski (red.)
ŚREDNIOWIECZNY ŚLĄSK I CZECHY, CENTRUM ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTA, WROCŁAW A EUROPA ŚRODKOWA
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 2
Rok wydania: 2000
ISBN 83-915048-0-8
[ Strona publikacji ]

Cezary Buśko, Jerzy Piekalski (red.)
ZE STUDIÓW NAD ŻYCIEM CODZIENNYM W ŚREDNIOWIECZNYM MIEŚCIE : parcele przy ulicy Więziennej 10-11 we Wrocławiu
WRATISLAVIA ANTIQUA t. 1
Rok wydania: 1999
ISBN 83-910542-6-8
[ Strona publikacji ]

[ poprzednia strona ]

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka