Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski  |  Biblioteka Uniwersytecka |  WNHiP

dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

Zakład Epoki Brązu i Epoki Żelaza
Tel. (71) 375-51-87
e-mail: [ justyna.baron@uwr.edu.pl ]

Academia.edu [http://wroc.academia.edu/JustynaBaron]

Aktualne kierunki badań:

rytuał i religia w badaniach archeologicznych
organizacja przestrzenna stanowisk pradziejowych
tradycje i innowacje technologiczne w epoce brązu

Publikacje:

[ pdf ] (aktualizacja: 13.10.2016)

Zainteresowania:

metalurgia miedzi i brązu
obróbka kości i poroża w epoce brązu
epoka brązu w Sudetach
rytuał i religia w pradziejach

Prace terenowe/wykopaliska:

2010, 2011 - badania osady z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Grzybianach, pow. legnicki (wspólnie z dr. T. Stolarczykiem z Muzeum Miedzi w Legnicy)
2008, 2009 - badania cmentarzyska kurhanowego w Miłosławicach, pow. milicki
2007 - ratownicze badania na wielokultrowej osadzie w Magnicach, pow. wrocławski [ więcej ]
2007 - ratownicze badania na osadzie z epoki brązu we Wrocławiu Zakrzowie
2004/2005 - ratownicze badania osady z późnej epoki brązu we Wrocławiu przy ul. Uznańskiego (wspólnie z mgr B. Kufel)
2004 - badania na planowanej trasie autostrady A4 w okolicach Zgorzelca (wspólnie z mgr D. Łaciak)
2003 - 1997 - badania cmentarzyska z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Miłosławicach (pracownik techniczny; kierownik badań: dr hab. Irena Lasak) 2015 - osada wielokulturowa w Ruszowicach koło Kłodzka
2013-2014 - badaniach wałów na Górze Ptasznik w Górach Złotych

Zajęcia dydaktyczne:

archeologia powszechna - epoka brązu i wczesna epoka żelaza
wykład monograficzny "Tradycje i innowacje technologiczne w epoce brązu w Europie Środkowej"
wykład monograficzny "Rytuał i religia w badaniach archeologicznych"
metodyka badań wykopaliskowych
seminaria

Galeria:

Zabytki z cmentarzyska ciałopalnego z późnej epoki brązu w Miłosławicach, pow. Milicz

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka