Institute of Archaeology University of Wroclaw

Contact || University of Wroclaw || University Library || about Wrocław
Projects
other

Przemiany w sposobach
gospodarowania...

dr Bernadeta Kufel-Diakowska

Mikroanalizy artefaktów ...
mgr Kinga Winnicka

Brakteaty guziczkowe
prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Grosze praskie z Wałbrzycha
prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

Adaptacja osadnictwa...
prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Rytm rozwoju miasta...
prof. dr hab. Jerzy Piekalski

Strategie zasiedlenia... Sowin
dr hab. Andrzej Wiśniewski

Rozwój gospodarki...
dr Ewa Lisowska

Homo erectus na szlaku ku Eurazji
dr hab. Mirosław Masojć

Kultura lateńska na Śląsku...
dr Przemysław Dulęba

Research

Department of Archaeology of the Stone Age

 1. Cultures and adaptive systems in the Palaeolithic (J.M. Budrukiewicz, A. Wisniewski)
 2. Chronological/spatial structures in the European Mesolithic (T. Płonka, M. Masojć)
 3. Social-economic models of early agrarian communities (P. Cholewa, M. Furmanek)
 4. Archaeological survey in the southern frontier of Peru (s.c. Costa Extremo Sur)
  Proyecto Churajón (1993 - 2002) (J. Szykulski) [ read more ]
 5. The Temple of Sun in Churajón, Arequipa, southern Peru (1993 - 2002) (J. Szykulski)
  [ read more ]

Department of Archaeology of the Bronze and Iron Age

 1. Bronze Age and early Iron Age cultures in the Silesian Lowland (I. Lasak)
 2. Excavations at a multicultural settlement in Magnice, SW Poland (J. Baron) [ read more ]
 3. Excavations at late Bronze Age and early Iron Age cemetery in Miłosławice, SW Poland (I. Lasak, J. Baron)
 4. Problems of the La Tene culture in Central Europe (M. Bednarek, S. Pazda)
 5. Cultures of the pre-Roman, Roman age and the Migration period in SW Poland on the Central European background (A. Błażejewski, S. Pazda)

Department of Archaeology of the Middle Ages

 1. Streets of medieval Wrocław (J. Piekalski) [ pdf ] [ pps ]
 2. Luxury in medieval Wrocław (J. Piekalski) [ pdf ] [ pps ]
 3. Silesia in tribal and Piast times in the light of archaeological evidence (K. Jaworski, P. Rzeznik, A. Limisiewicz)
 4. Medieval cultural transformation in Central Europe (K. Wachowski, J. Piekalski)
 5. Archaeology of medieval and modern towns (K. Wachowski, J. Piekalski)
 6. Medieval Greater Polish coinage (B. Paszkiewicz)

Laboratory for Archaeological Conservation and Archaeometry

[ Laboratory homepage ]
University of Wroclaw | Institute of Archaeology | Szewska str. 48 | 50-139 Wrocław | Tel: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

© 2007-2017 Instytut Archaeologii UWr, e-mail Liczba odwiedzin:
Notice: Undefined index: visited-archeo-en in /usr/local/www/apache24/data/www.archeo.uni.wroc.pl/en/index.php on line 113
6287 od 8.03.2017 r.