Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski |  Biblioteka Uniwersytecka |  WNHiP

Aktualności

Dydaktyka

Uwaga Studenci I roku!
Jak już informowałam w ubiegłym tygodniu najbliższe wtorkowe zajęcia (tj. 24 listopada) nie odbędą się. Spotykamy się za to z grupą 2 w najbliższą środę 25 listopada br. o godzinie 10.00 (sala 203), a z grupą 1 w piątek, tj. 27 listopada br. o godzinie 11.00. Proszę przynieść poprawione i uzupełnione prezentacje.

Uwaga studenci II roku!
Najbliższe czwartkowe konwersatorium z Archeologii powszechniej - neolitu z powodu mojego wyjazdu służbowego nie odbędzie się.

dr Agnieszka Przybył

dodano: 23.11.2015

Zaproszenie

Komisja Archeologiczna Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
uprzejmie zaprasza na jednodniową konferencję,
która odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r.

Problemy badań materiałów kostnych z grobów ciałopalnych

Szczegółowy program i dodatkowe informacje w załączniku

dodano: 6.11.2015

Dydaktyka

W sprawach związanych z tokiem studiów (usos, podział na grupy, zapisy na zajęcia, itp. ) proszę kontaktować się z sekretariatem dydaktycznym:
mgr Barbara Krukiewicz, pok. 109, ul. Szewska 48
tel.: 71 375 2901;
e-mail: [ Barbara.Krukiewicz@uwr.edu.pl ]

dodano: 1.10.2015

XVIII Donośląski Festiwal Nauki - fotorelacja
dodano: 29.09.2015

Dydaktyka

Wykłady Specjalizacyjne - wykaz (aktualizacja 15.09.2015);

Konwersatoria Specjalistyczne - 2015/2016 - wykaz (aktualizacja 15.09.2015)

dodano: 11.09.2015

Dydaktyka - ogłoszenie

Numizmatyka - specjalność studiów magisterskich [ więcej ]

2300 years of coinage in Poland [ link do filmu ]

(c) Warszawskie Centrum Numizmatyczne

dodano: 23.12.2013, aktualizacja: 1.10.2015

Badania
dodano: 31.08.2015

Dydaktyka

Zapisy na seminaria licencjackie [ więcej ]

dodano: 30.06.2015, zmiana: 13.07.2015

Dydaktyka

UWAGA STUDENCI!
Wszyscy, którzy się zapisują na przedmioty spoza listy oferowanej przez nasz Instytut (tzw. wykłady ogólnouniwersyteckie i nauki pokrewne), muszą pamiętać, że - aby dany przedmiot został zaliczony - muszą uczestniczyć w nim w takiej formie zajęć, jaka jest do niego przypisana (a więc: np.: jeśli jest to wykład i ćwiczenia - w wykładzie i ćwiczeniach)

Proszę pamiętać także, że uczestniczenie w tych zajęciach powinno zostać zaakceptowane przez p. dr A. Przybył i - następnie - przez Pana Dziekana W. Jakubowskiego (podanie)

dodano: 6.05.2015

Dydaktyka - dla studentów

Zarządzenia Dziekana WNHiP nr 2015/2 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów i procedury odwoławczej, dotyczącej wpisów ocen do systemu USOS [ pdf ]

Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 2015/2 [ doc ]

dodano: 6.02.2015

Dydaktyka

Język nowożytny na studiach I i II roku studiów II stopnia [ docx ]

dodano: 27.01.2015

Dydaktyka

Zarządzenie Nr 122/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) [ PDF ]

dodano: 28.11.2014

Wyniki konkursu NCN

Nasi Pracownicy, dr Aleksandra Pankiewicz i dr Mirosław Furmanek, otrzymali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Sonata BIS 3 Narodowego Centrum Nauki.

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-01-23-wyniki-konkursow

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

dodano: 24.01.2014

Nowa publikacja Intytutu

Written in Bones
Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains

do pobrania (pdf)

dodano: 8 grudnia 2011

Odkrycie

Archeolodzy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dzięki zastosowaniu nieinwazyjnych metod badań archeologicznych odkryli w Pietrowicach Wielkich, koło Raciborza neolityczny "rondel".

Więcej:

dodano: 29 lipca 2011


progeCAD.pl banner

Dostawcą edukacyjnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

aktualizacja: 13.02.2014

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka