Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski |  Biblioteka Uniwersytecka |  WNHiP

Aktualności

Dydaktyka

Zapisy na seminaria licencjackie [ więcej ]

dodano: 30.06.2015

dodano: 26.06.2015

Dydaktyka

Ćwiczenia muzealne - informacja dla studentów II roku st. lic.

Termin zajęć: 14-24 września 2015 r.
Spotykamy się 14 września o godz. 9.00 w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Koszarowej. Na pierwsze zajęcia proszę przynieść wykonane przez siebie plakaty w elektronicznej wersji niespłaszczonej.

Ćwiczenia muzealne - informacja o akademiku
Studenci, którzy na okres ćwiczeń muzealnych potrzebują zakwaterowania w akademiku, proszeni są o zgłoszenie tego Pani Barbarze Krukiewicz, osobiście lub drogą mailową (barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl) najpóźniej do 30 czerwca 2015 r. Koszty zakwaterowania ponosi student.

dr inż. Beata Miazga
dr Bernadeta Kufel-Diakowska

dodano: 22.06.2015

Dydaktyka

Studenci jadący na badania wykopaliskowe w Starych Kolniach! Proszę o stawienie się w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, przy ul. Powstańców 34; 46-090 Popielów, 01.07.2015 (środa) o godz. 10.00. Warto ze sobą zabrać: śpiwory i dmuchane materace, płaszcze przeciwdeszczowe, środki przeciw komarom i kleszczom, kremy z mocnym filtrem przeciwsłonecznym oraz nakrycia głowy chroniące przed słońcem. Ponadto, aby dotrzeć na stanowisko (6 km od bazy), korzystnie jest mieć rower lub inny środek transportu.

Dodatkowe pytania proszę kierować na mail: lechmarek@o2.pl.

Lech Marek

dodano: 16.06.2015

Dydaktyka

Letnie ćwiczenia terenowe Grupa Gromnik [ więcej ]

dodano: 12.06.2015

Dydaktyka

UWAGA STUDENCI!
Wszyscy, którzy się zapisują na przedmioty spoza listy oferowanej przez nasz Instytut (tzw. wykłady ogólnouniwersyteckie i nauki pokrewne), muszą pamiętać, że - aby dany przedmiot został zaliczony - muszą uczestniczyć w nim w takiej formie zajęć, jaka jest do niego przypisana (a więc: np.: jeśli jest to wykład i ćwiczenia - w wykładzie i ćwiczeniach)

Proszę pamiętać także, że uczestniczenie w tych zajęciach powinno zostać zaakceptowane przez p. dr A. Przybył i - następnie - przez Pana Dziekana W. Jakubowskiego (podanie)

dodano: 6.05.2015

Dydaktyka
dodano: 10.04.2015

Dydaktyka

Metodyka badań wykopaliskowych - rok akad. 2014/2015.
Informacje dla studentów I i II roku st. licencjackich oraz I roku st. magisterskich [więcej] (zmiana 18.03.2015)

Metodyka prospekcji archeologicznej - rok akad. 2014/2015.
Informacje dla studentów II i III roku st. licencjackich oraz II roku st. magisterskich [więcej]

dodano: 17.03.2015

Nowa publikacja

Informujemy, że ukazała się Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy pod redakcją T. Stolarczyka i J. Baron.
Jest ona rezultatem dwuletniego projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr 1879/13), którego wykonawcami było Muzeum Miedzi w Legnicy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

[Spis treści]

dodano: 13.03.2015

Nowa publikacja Insytutu Archeologii

Jakub Sawicki
ŚREDNIOWIECZNE ŚWIECKIE ODZNAKI W POLSCE NA TLE EUROPEJSKIM

[więcej]

dodano: 18.02.2015

Dydaktyka - dla studentów

Zarządzenia Dziekana WNHiP nr 2015/2 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów i procedury odwoławczej, dotyczącej wpisów ocen do systemu USOS [ pdf ]

Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 2015/2 [ doc ]

dodano: 6.02.2015

Dydaktyka

Język nowożytny na studiach I i II roku studiów II stopnia [ docx ]

dodano: 27.01.2015

Dydaktyka

Studenci 2 roku, I stopnia (lic.)

Informacje o zajęciach Ćwiczenia muzealne [ PDF ]

B. Kufel-Diakowska, B. Miazga

dodano: 15.01.2015

Dydaktyka

Zarządzenie Nr 122/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) [ PDF ]

dodano: 28.11.2014

Nowa publikacja Insytutu Archeologii

OBOZOWISKA. OSADY. WSIE.
WROCŁAW - WIDAWA 17

Rozdziały publikacji [ do pobrania ]
Wydanie książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dodano: 27.10.2014, uzupełniono: 28.10.2014

Dydaktyka

Zarządzenie Dziekana WNHiP dotyczące zajęć ogólnowydziałowych: plik pdf

dodano: 8.10.2014

XVII Donośląski Festiwal Nauki - fotorelacja
dodano: 8.10.2014

Redakcja ŚSA

Redakcja Śląskich Sprawozdań Archeologicznych zaprasza do składania artykułów do przygotowywanego tomu nr LVI. Termin nadsyłania prac upływa 30 października.
Szczegółowe informacje: www.ssa.archeo.uni.wroc.pl

dodano: 30.06.2014

Stypendia

Foreign Fulbright Scholarship Board zaakceptowała wybór stypendystów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Junior Advanced Research Award 2014-2015. Wśród osób wyróżnionych tym stypendium, dającym możliwość odbycia 9-miesiecznego stażu naukowego w Stanach Zjednoczonych, znalazła się także Pani mgr Joanna Markiewicz, doktorantka w Zakładzie Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich naszego Instytutu.

Gratulujemy!

dodano: 4.04.2014

Wyniki konkursu NCN

Nasi Pracownicy, dr Aleksandra Pankiewicz i dr Mirosław Furmanek, otrzymali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Sonata BIS 3 Narodowego Centrum Nauki.

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-01-23-wyniki-konkursow

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

dodano: 24.01.2014

Dydaktyka - ogłoszenie

Numizmatyka - nowa specjalność studiów magisterskich [ więcej ]

(c) Warszawskie Centrum Numizmatyczne

dodano: 23.12.2013

Dostęp do zasobów PWN

Zapraszamy do korzystania z dostępu do wybranych publikacji w czytalni internetowej IBUK LIBRA [ więcej ]

dodano: 28.03.2013

Nowa publikacja Insytutu Archeologii

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE LIV [ więcej ]

dodano: 22.03.2013

Nowa publikacja Intytutu

Written in Bones
Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains

do pobrania (pdf)

dodano: 8 grudnia 2011

Doktorat honoris causa dla prof. Bolesława Gintera
[więcej]
dodano: 30 września 2011

Odkrycie

Archeolodzy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dzięki zastosowaniu nieinwazyjnych metod badań archeologicznych odkryli w Pietrowicach Wielkich, koło Raciborza neolityczny "rondel".

Więcej:

dodano: 29 lipca 2011


progeCAD.pl banner

Dostawcą edukacyjnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

aktualizacja: 13.02.2014

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka