Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski |  Biblioteka Uniwersytecka |  WNHiP

Aktualności

Rekrutacja 2015/2016

Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów I stopnia kierunek Archeologia [ plik pdf ]

Harmonogram dni adaptacyjnych [ plik pdf ]

dodano: 17.07.2015

Dydaktyka

Zapisy na seminaria licencjackie [ więcej ]

dodano: 30.06.2015, zmiana: 13.07.2015

Dydaktyka

Ćwiczenia muzealne - informacja dla studentów II roku st. lic.

Termin zajęć: 14-24 września 2015 r.
Spotykamy się 14 września o godz. 9.00 w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Koszarowej. Na pierwsze zajęcia proszę przynieść wykonane przez siebie plakaty w elektronicznej wersji niespłaszczonej.

Ćwiczenia muzealne - informacja o akademiku
Studenci, którzy na okres ćwiczeń muzealnych potrzebują zakwaterowania w akademiku, proszeni są o zgłoszenie tego Pani Barbarze Krukiewicz, osobiście lub drogą mailową (barbara.krukiewicz@uwr.edu.pl) najpóźniej do 30 czerwca 2015 r. Koszty zakwaterowania ponosi student.

dr inż. Beata Miazga
dr Bernadeta Kufel-Diakowska

dodano: 22.06.2015

Dydaktyka

UWAGA STUDENCI!
Wszyscy, którzy się zapisują na przedmioty spoza listy oferowanej przez nasz Instytut (tzw. wykłady ogólnouniwersyteckie i nauki pokrewne), muszą pamiętać, że - aby dany przedmiot został zaliczony - muszą uczestniczyć w nim w takiej formie zajęć, jaka jest do niego przypisana (a więc: np.: jeśli jest to wykład i ćwiczenia - w wykładzie i ćwiczeniach)

Proszę pamiętać także, że uczestniczenie w tych zajęciach powinno zostać zaakceptowane przez p. dr A. Przybył i - następnie - przez Pana Dziekana W. Jakubowskiego (podanie)

dodano: 6.05.2015

Dydaktyka

Metodyka badań wykopaliskowych - rok akad. 2014/2015.
Informacje dla studentów I i II roku st. licencjackich oraz I roku st. magisterskich [więcej] (zmiana 18.03.2015)

Metodyka prospekcji archeologicznej - rok akad. 2014/2015.
Informacje dla studentów II i III roku st. licencjackich oraz II roku st. magisterskich [więcej]

dodano: 17.03.2015

Nowa publikacja

Informujemy, że ukazała się Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy pod redakcją T. Stolarczyka i J. Baron.
Jest ona rezultatem dwuletniego projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr 1879/13), którego wykonawcami było Muzeum Miedzi w Legnicy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

[Spis treści]

dodano: 13.03.2015

Nowa publikacja Insytutu Archeologii

Jakub Sawicki
ŚREDNIOWIECZNE ŚWIECKIE ODZNAKI W POLSCE NA TLE EUROPEJSKIM

[więcej]

dodano: 18.02.2015

Dydaktyka - dla studentów

Zarządzenia Dziekana WNHiP nr 2015/2 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów i procedury odwoławczej, dotyczącej wpisów ocen do systemu USOS [ pdf ]

Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 2015/2 [ doc ]

dodano: 6.02.2015

Dydaktyka

Język nowożytny na studiach I i II roku studiów II stopnia [ docx ]

dodano: 27.01.2015

Dydaktyka

Studenci 2 roku, I stopnia (lic.)

Informacje o zajęciach Ćwiczenia muzealne [ PDF ]

B. Kufel-Diakowska, B. Miazga

dodano: 15.01.2015

Dydaktyka

Zarządzenie Nr 122/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) [ PDF ]

dodano: 28.11.2014

Nowa publikacja Insytutu Archeologii

OBOZOWISKA. OSADY. WSIE.
WROCŁAW - WIDAWA 17

Rozdziały publikacji [ do pobrania ]
Wydanie książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dodano: 27.10.2014, uzupełniono: 28.10.2014

Dydaktyka

Zarządzenie Dziekana WNHiP dotyczące zajęć ogólnowydziałowych: plik pdf

dodano: 8.10.2014

XVII Donośląski Festiwal Nauki - fotorelacja
dodano: 8.10.2014

Redakcja ŚSA

Redakcja Śląskich Sprawozdań Archeologicznych zaprasza do składania artykułów do przygotowywanego tomu nr LVI. Termin nadsyłania prac upływa 30 października.
Szczegółowe informacje: www.ssa.archeo.uni.wroc.pl

dodano: 30.06.2014

Stypendia

Foreign Fulbright Scholarship Board zaakceptowała wybór stypendystów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Junior Advanced Research Award 2014-2015. Wśród osób wyróżnionych tym stypendium, dającym możliwość odbycia 9-miesiecznego stażu naukowego w Stanach Zjednoczonych, znalazła się także Pani mgr Joanna Markiewicz, doktorantka w Zakładzie Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich naszego Instytutu.

Gratulujemy!

dodano: 4.04.2014

Wyniki konkursu NCN

Nasi Pracownicy, dr Aleksandra Pankiewicz i dr Mirosław Furmanek, otrzymali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Sonata BIS 3 Narodowego Centrum Nauki.

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-01-23-wyniki-konkursow

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

dodano: 24.01.2014

Dydaktyka - ogłoszenie

Numizmatyka - nowa specjalność studiów magisterskich [ więcej ]

(c) Warszawskie Centrum Numizmatyczne

dodano: 23.12.2013

Dostęp do zasobów PWN

Zapraszamy do korzystania z dostępu do wybranych publikacji w czytalni internetowej IBUK LIBRA [ więcej ]

dodano: 28.03.2013

Nowa publikacja Insytutu Archeologii

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE LIV [ więcej ]

dodano: 22.03.2013

Nowa publikacja Intytutu

Written in Bones
Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains

do pobrania (pdf)

dodano: 8 grudnia 2011

Doktorat honoris causa dla prof. Bolesława Gintera
[więcej]
dodano: 30 września 2011

Odkrycie

Archeolodzy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dzięki zastosowaniu nieinwazyjnych metod badań archeologicznych odkryli w Pietrowicach Wielkich, koło Raciborza neolityczny "rondel".

Więcej:

dodano: 29 lipca 2011


progeCAD.pl banner

Dostawcą edukacyjnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

aktualizacja: 13.02.2014

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka