Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski |  Biblioteka Uniwersytecka |  Wydział NHiP

Aktualności

Dydaktyka

Odwołane są zajęcia i konsultacje z dr Justyną Baron w dn. 29.X.2014 z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

Zajęcia odbędą się w innym terminie

dodano: 23.10.2014

Dydaktyka

W dniu 24.10.2014 r. (piątek) nie odbędzie się wykład dr Wioletty Nowaczewskiej z Antropologii fizycznej dla studentów III roku lic. z powodu konfernecji organizowanej przez Katedrę Biologii Człowieka.
Kolejny wykład dla studentów III roku odbędzie się zgodnie z planem tj. 7.11.2014 r.

dodano: 22.10.2014

Dydaktyka

W tym tygodniu z powodu wyjazdu dr Agnieszki Przybył nie odbędzie się konwersatorium z Archeologii powszechnej - neolitu, a także środowe i czwartkowe konsultacje.

dodano: 20.10.2014

Zaproszenie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne poznańsko-wrocławskie seminarium w ramach extralimites.pl
Tym razem wykład pt. Starożytna technika i technologia dymarska na ziemiach polskich z punktu widzenia eksperymentatora wygłosi dr Paweł Madera z Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu.

Na spotkanie zapraszamy w poniedziałek, 27 X 2014 o godz. 13.30 do sali 118 Collegium Historicum UAM, ul. Św. Marcin 78, Poznań. Zapraszamy

dr Milena Teska, dr Marcin Bohr

PLAKAT plik graficzny

dodano: 20.10.2014

Dydaktyka

W dniach 21-24 X 2014 r. z powodu wyjazdu konferencyjnego nie odbędą się moje zajęcia i konsultacje.

Zajęcia zostaną odrobione w najbliższym dogodnym terminie

dr Marcin Bohr

dodano: 20.10.2014

Ciekawa praca

Istnieje możliwość opracowywania materiałów kamiennych z badań na pustyni Bayuda w Sudanie. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy

dr Mirosław Masojć

dodano: 15.10.2014

Dydaktyka

Uwaga studenci - pilne!

Istnieje możliwość realizacji w ramach wykładu ogólnouniwersyteckiego lub konwersatorium specjalistycznego zajęć z archeozoologii.
Zainteresowani proszeni są o bardzo pilny kontakt z dr. Krzysztofem Stefaniakiem z Zakładu Paleozoologii Instytutu Biologii Środowiskowej na Wydziale Nauk Biologicznych: stefanik@biol.uni.wroc.pl lub tel. 71 375 40 45.

dodano: 10.10.2014

Dydaktyka

Zarządzenie Dziekana WNHiP dotyczące zajęć ogólnowydziałowych: plik pdf

dodano: 8.10.2014

XVII Donośląski Festiwal Nauki - fotorelacja
dodano: 8.10.2014

Dydaktyka 2014/2015

Konwersatoria Specjalistyczne - 2014/2015 - wykaz tematów (aktualizacja 13.09.2014); harmonogram (aktualizacja 30.09.2014)
Zapisy do 15 października 2014 r.

dodano: 30.06.2014; aktualizacja: 7.10.2014

Dydaktyka

Informacja o zajęciach sekcji sportowych, które są realizowane przez Klub Uczelniany AZS UWr przy współpracy z UCWFiS.

To spośród uczestników tych zajęć rekrutujemy naszych reprezentantów do udziału w zawodach o charakterze ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Aktualnie umożliwiamy trenowanie w 18 sekcjach, żeby się do nich dostać wystarczy przyjść na trening wybranej dyscypliny i pokazać swoje umiejętności trenerowi. Zawodnikami sekcji mogą być zarówno studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wszystkich trzech stopni, jak również wszystkie osoby będące zatrudnione na UWr, w tym pracownicy naukowo-dydaktyczni. Dla studentów to szansa na kontynuowanie kariery sportowej, a dla Naszego Uniwersytetu szansa na kolejne laury.

Więcej informacji o dyscyplinach, godzinach i miejscach treningów można znaleźć na stronie [ link ]
Z góry dziękuję za Wasze wsparcie dla rozwoju sportu akademickiego i załączam pozdrowienia.

Prezes KU AZS UWr Stanisław Kamykowski

dodano: 3.10.2014

Dydaktyka

Szkolenie BHP dla studentów I roku [ pdf ]

dodano: 1.10.2014

Rekrutacja 2014/2015

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr w roku akademickim 2014/2015 [ pdf ]

Uwaga Studenci studiów magisterskich - kierunek ARCHEOLOGIA (informacja uzupełniająca):
Zgodnie z programem studiów na kierunku Archeologia słuchacze studiów magisterskich są zobowiązani do uzyskania oceny z egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie B2+ w semestrze 3 studiów (tj. semestr zimowy na II roku). W programie zawarta jest informacja, że studenci realizują zajęcia z języka obcego (w wymiarze 60 godzin) od semestru 2 (semestr letni na I roku studiów) do 3 (semestr zimowy na II roku studiów), co oznacza, że studenci I roku mogą zapisać się na lektoraty, ale dopiero w semestrze letnim. Natomiast studenci II roku - jeśli jeszcze nie zrealizowali 60 godzin zajęć - zapisują się na nie w rozpoczynającym się właśnie semestrze zimowym.

dodano: 22.09.2014

Dydaktyka 2014/2015

Z przyczyn organizacyjnych zajęcia laboratoryjne z Archeologii powszechnej - neolitu (II rok lic.) rozpoczną się dopiero w listopadzie.
Dokładny termin zostanie ustalony pod koniec października.

dr Agnieszka Przybył

dodano: 22.09.2014

Redakcja ŚSA

Redakcja Śląskich Sprawozdań Archeologicznych zaprasza do składania artykułów do przygotowywanego tomu nr LVI. Termin nadsyłania prac upływa 30 października.
Szczegółowe informacje: www.ssa.archeo.uni.wroc.pl

dodano: 30.06.2014

Stypendia

Foreign Fulbright Scholarship Board zaakceptowała wybór stypendystów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Junior Advanced Research Award 2014-2015. Wśród osób wyróżnionych tym stypendium, dającym możliwość odbycia 9-miesiecznego stażu naukowego w Stanach Zjednoczonych, znalazła się także Pani mgr Joanna Markiewicz, doktorantka w Zakładzie Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich naszego Instytutu.

Gratulujemy!

dodano: 4.04.2014

Wyniki konkursu NCN

Nasi Pracownicy, dr Aleksandra Pankiewicz i dr Mirosław Furmanek, otrzymali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Sonata BIS 3 Narodowego Centrum Nauki.

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-01-23-wyniki-konkursow

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

dodano: 24.01.2014

Dydaktyka - ogłoszenie

Numizmatyka - nowa specjalność studiów magisterskich [ więcej ]

(c) Warszawskie Centrum Numizmatyczne

dodano: 23.12.2013

Dostęp do zasobów PWN

Zapraszamy do korzystania z dostępu do wybranych publikacji w czytalni internetowej IBUK LIBRA [ więcej ]

dodano: 28.03.2013

Nowa publikacja Insytutu Archeologii

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE LIV [ więcej ]

dodano: 22.03.2013

Nowa publikacja Intytutu

Written in Bones
Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains

do pobrania (pdf)

dodano: 8 grudnia 2011

Doktorat honoris causa dla prof. Bolesława Gintera
[więcej]
dodano: 30 września 2011

Odkrycie

Archeolodzy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dzięki zastosowaniu nieinwazyjnych metod badań archeologicznych odkryli w Pietrowicach Wielkich, koło Raciborza neolityczny "rondel".

Więcej:

dodano: 29 lipca 2011


progeCAD.pl banner

Dostawcą edukacyjnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

aktualizacja: 13.02.2014

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka