Uniwersytet Wrocławski
  Kontakt |  Poczta (UNI) |  Poczta (archeo) |  Uniwersytet Wrocławski |  Biblioteka Uniwersytecka |  WNHiP

Aktualności

Dydaktyka

W dniach 23 - 27 marca odwołane są zajęcia i konsultacje mgr Patryka Chudzika (z powodu choroby)

dodano: 23.03.2015

Dydaktyka

BIOARCHEOLOGIA - część II - I rok, st. licencjackie:
Pierwsze zajęcia - Wykład - z panią dr Małgorzatą Malkiewicz - rozpoczynają się w poniedziałek - 20 kwietnia 2015 r.
Instytut Nauk Geologicznych, ul. W.Cybulskiego 30 - sala nr II, godz. 8:30 -12:00

dodano: 19.03.2015

Dydaktyka

Metodyka badań wykopaliskowych - rok akad. 2014/2015.
Informacje dla studentów I i II roku st. licencjackich oraz I roku st. magisterskich [więcej] (zmiana 18.03.2015)

Metodyka prospekcji archeologicznej - rok akad. 2014/2015.
Informacje dla studentów II i III roku st. licencjackich oraz II roku st. magisterskich [więcej]

dodano: 17.03.2015

Nowa publikacja

Informujemy, że ukazała się Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy pod redakcją T. Stolarczyka i J. Baron.
Jest ona rezultatem dwuletniego projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr 1879/13), którego wykonawcami było Muzeum Miedzi w Legnicy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

[Spis treści]

dodano: 13.03.2015

Zaproszenie
dodano: 17.02.2015

Dydaktyka

UWAGA !!!!! WAŻNE !!!
Studenci II roku studiów magisterskich:

Prosimy o zalogowanie się na swoje konto w USOSweb i sprawdzenie swojego statusu.
Studenci, u których pojawia się informacja o otwartym etapie lub komunikat "nie zaliczone" - proszeni są o bardzo pilny kontakt z Dziekanatem, pok. 101.

dodano: 5.03.2015

Nowa publikacja Insytutu Archeologii

Jakub Sawicki
ŚREDNIOWIECZNE ŚWIECKIE ODZNAKI W POLSCE NA TLE EUROPEJSKIM

[więcej]

dodano: 18.02.2015

Dydaktyka

Zapraszamy do udziału w zajęciach:
Konwersatorium Specjalistyczne - Archeozoologia - prowadzone przez dr Krzysztofa Stefaniaka
terminy zajęć: w piątki w godz. 10:30 - 15:30
lokalizacja: Instytut Biologii Środowiskowej - Zakład Paleozoologii, ul. H.Sienkiewicza 21, sala 204

Studentów zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o kontakt e-mail: stefanik@biol.uni.wroc.pl

Uwaga!
jest to jedna z propozycji dla studentów I roku st. lic., którzy w semestrze letnim mają obowiązek zrealizować zajęcia pn. Nauki pokrewne archeologii - prosimy rozważyć swój udział.

dodano: 16.02.2015

Field school na Węgrzech

The Central European Institute Uniwersytetu Quinnipiac (Connecticut, USA) zaprasza studentów do wzięcia udziału w letniej szkole terenowej na terenie Węgier związanej z realizacją projektu BAKOTA. Organizatorzy umożliwiają uzyskanie stypendium ułatwiającego udział w projekcie. Termin aplikowania o stypendium: 27.03.2015.
Bliższe informacje pod adresem: http://bakota.net/?p=78

The Central European Institute at Quinnipiac University provides scholarships for five undergraduate students from Hungary, Romania and Poland to participate in this summer's field season. The scholarship will include room and board and a $1000 summer stipend. More info and the online application can be found at our website:http://bakota.net/?p=78
The deadline for applications is March 27th.

dodano: 12.02.2015

Dydaktyka - ewaluacja dydaktyki

Przypominam, że zgodnie z zapisem §5 pkt 9 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim do obowiązków studentów należy udział w ewaluacji procesu dydaktycznego, tzn. wypełnianie ankiet dotyczących oceny odbytych zajęć.

Ankiety ewaluacyjne dostępne są poprzez system USOS i są anonimowe. Wszelkie dodatkowe uwagi i komentarze są szczególnie cenne dla prowadzących zajęcia, dlatego zachęcam do ich umieszczania w odpowiednich rubrykach arkusza.

Z góry dziękuję za aktywny udział w procesie ewaluacji zajęć, co posłuży poprawie jakości kształcenia w naszym Instytucie.

dr Agnieszka Przybył

dodano: 10.02.2015

Dydaktyka - dla studentów

Zarządzenia Dziekana WNHiP nr 2015/2 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów i procedury odwoławczej, dotyczącej wpisów ocen do systemu USOS [ pdf ]

Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 2015/2 [ doc ]

dodano: 6.02.2015

Dydaktyka

Diamentowy grant - wsparcie finansowe projektów studenckich [ więcej ]

dodano: 27.01.2015

Dydaktyka

Język nowożytny na studiach I i II roku studiów II stopnia [ docx ]

dodano: 27.01.2015

Dydaktyka

Studenci 2 roku, I stopnia (lic.)

Informacje o zajęciach Ćwiczenia muzealne [ PDF ]

B. Kufel-Diakowska, B. Miazga

dodano: 15.01.2015

Dydaktyka

Zarządzenie Nr 122/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Procedury dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) [ PDF ]

dodano: 28.11.2014

Nowa publikacja Insytutu Archeologii

OBOZOWISKA. OSADY. WSIE.
WROCŁAW - WIDAWA 17

Rozdziały publikacji [ do pobrania ]
Wydanie książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dodano: 27.10.2014, uzupełniono: 28.10.2014

Dydaktyka

Zarządzenie Dziekana WNHiP dotyczące zajęć ogólnowydziałowych: plik pdf

dodano: 8.10.2014

XVII Donośląski Festiwal Nauki - fotorelacja
dodano: 8.10.2014

Dydaktyka

Szkolenie BHP dla studentów I roku [ pdf ]

dodano: 1.10.2014

Rekrutacja 2014/2015

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr w roku akademickim 2014/2015 [ pdf ]

Uwaga Studenci studiów magisterskich - kierunek ARCHEOLOGIA (informacja uzupełniająca):
Zgodnie z programem studiów na kierunku Archeologia słuchacze studiów magisterskich są zobowiązani do uzyskania oceny z egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie B2+ w semestrze 3 studiów (tj. semestr zimowy na II roku). W programie zawarta jest informacja, że studenci realizują zajęcia z języka obcego (w wymiarze 60 godzin) od semestru 2 (semestr letni na I roku studiów) do 3 (semestr zimowy na II roku studiów), co oznacza, że studenci I roku mogą zapisać się na lektoraty, ale dopiero w semestrze letnim. Natomiast studenci II roku - jeśli jeszcze nie zrealizowali 60 godzin zajęć - zapisują się na nie w rozpoczynającym się właśnie semestrze zimowym.

dodano: 22.09.2014

Redakcja ŚSA

Redakcja Śląskich Sprawozdań Archeologicznych zaprasza do składania artykułów do przygotowywanego tomu nr LVI. Termin nadsyłania prac upływa 30 października.
Szczegółowe informacje: www.ssa.archeo.uni.wroc.pl

dodano: 30.06.2014

Stypendia

Foreign Fulbright Scholarship Board zaakceptowała wybór stypendystów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Junior Advanced Research Award 2014-2015. Wśród osób wyróżnionych tym stypendium, dającym możliwość odbycia 9-miesiecznego stażu naukowego w Stanach Zjednoczonych, znalazła się także Pani mgr Joanna Markiewicz, doktorantka w Zakładzie Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich naszego Instytutu.

Gratulujemy!

dodano: 4.04.2014

Wyniki konkursu NCN

Nasi Pracownicy, dr Aleksandra Pankiewicz i dr Mirosław Furmanek, otrzymali finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu Sonata BIS 3 Narodowego Centrum Nauki.

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-01-23-wyniki-konkursow

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

dodano: 24.01.2014

Dydaktyka - ogłoszenie

Numizmatyka - nowa specjalność studiów magisterskich [ więcej ]

(c) Warszawskie Centrum Numizmatyczne

dodano: 23.12.2013

Dostęp do zasobów PWN

Zapraszamy do korzystania z dostępu do wybranych publikacji w czytalni internetowej IBUK LIBRA [ więcej ]

dodano: 28.03.2013

Nowa publikacja Insytutu Archeologii

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE LIV [ więcej ]

dodano: 22.03.2013

Nowa publikacja Intytutu

Written in Bones
Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains

do pobrania (pdf)

dodano: 8 grudnia 2011

Doktorat honoris causa dla prof. Bolesława Gintera
[więcej]
dodano: 30 września 2011

Odkrycie

Archeolodzy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dzięki zastosowaniu nieinwazyjnych metod badań archeologicznych odkryli w Pietrowicach Wielkich, koło Raciborza neolityczny "rondel".

Więcej:

dodano: 29 lipca 2011


progeCAD.pl banner

Dostawcą edukacyjnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

aktualizacja: 13.02.2014

Uniwersytet Wrocławski | Instytut Archeologii UWr | ul. Szewska 48 | 50-139 Wrocław | Telefon: 071-375-2975 | Fax: 071-3752-882 | e-mail

Kontakt | Poczta | Uniwersytet Wrocławski | Biblioteka Uniwersytecka